Η αγάπη μου για τη Φύση και το Τοπίο αλλά και μια πρόσκληση ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του προγράμματος Μικροί Αρχιτέκτονες Τοπίου.

Παιδιά διαφορετικών ηλικιών, μέσα από ανάλογες δραστηριότητες ανακαλύπτουν την έννοια του Τοπίου αλλά και του Φυσικού περιβάλλοντος. Απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου καθώς οι διάφορες δράσεις του προγράμματος προσαρμόζονται ανάλογα.

Οι Μικροί Αρχιτέκτονες Τοπίου αναπτύσσουν την φαντασία τους, δρουν ομαδικά και μέσα από τις δράσεις του προγράμματος ανακαλύπτουν την έννοια της σύνθεση, την χρήση των υλικών και των φυτών, τις ανάγκες του τοπίου αλλά και την αδιάσπαστη σχέση του ανθρώπου με το τοπίο, τη φύση και το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα μπορεί να γίνει σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο. Πραγματοποιείται όλο τον χρόνο και απευθύνεται τόσο σε σχολεία όσο και σε ιδιωτικές ομάδες.

Πρόγραμμα δύο ωρών:

  • Παρατηρώ . Φαντάζομαι . Δημιουργώ: Έννοια του τοπίου, τι είναι Αρχιτέκτονας Τοπίου, Δημιουργία φανταστικού τοπίου

 

  • Εξερευνώ για στοιχεία: Έννοια του τοπίου, τι είναι Αρχιτέκτονας Τοπίου, Κυνήγι συλλογής στοιχείων, βασικές έννοιες όπως το νερό, το χώμα, ο προσανατολισμός.

 

  • Ξεδιπλώνω το τοπίο: Αυλή ή κήπος, στοιχεία σχεδιασμού, σχέδιο του κήπου.

 

Πρόγραμμα κύκλου τριών συναντήσεων:

  • Έννοια του τοπίου.
  • Ποιός είναι ο Αρχιτέκτονας Τοπίου.
  • Συλλογή στοιχείων, αποτύπωση χώρου, επεξεργασία.
  • Δημιουργία πίνακα επιθυμιών και προτάσεων.
  • Σχεδιασμός του χώρου και παρουσίαση προτάσεων.

Προαιρετικά επίσκεψη σε φυτώριο για γνωριμία με τα φυτά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μου μήνυμα εδώ